Romedalen Camp

  • Balanse

  • Lek

  • Natur

  • Moro

Camp 2018 i Romedalen utenfor Ørsta

Fra 20.-22. juli 2018 kan du bli med balansekunstner Eskil Rønningsbakken på gratis Camp i Romedalen

Eskil har samarbeidet med Naturfestivalen i Ørsta gjennom mange år. Sammen arrangerer de en unik naturcamp i Romedalen, der man kan oppleve en rekke spennende aktiviteter i en av Norges vakreste fjellheimer. Campen er basert på at man selv har med seg telt og nødvendig utstyr for å overnatte i naturen, mens vi sørger for aktiviteter, turer, underholdning og mange gode smakebiter tilberedt ute i naturen. Barn/unge under 15 år må være i følge med voksne.

NB: Alle deltakere må ta med eget telt, overnattingsutstyr, mat og drikke. Vi serverer kun mindre smakebiter til lørdags-lunsjen, samt selger grillmat til søndags-lunsjen. Campen er primært for familier, og det er ikke nødvendig å melde seg på.

Hunder er også velkomne, men kun om de er veloppdratt, i bånd og vant til å omgås mennesker.

Se program

Program

Fredag 20.07.

Fra kl 16:00

Innsjekk på Campen for alle som ønsker.

Lørdag 21.07.

Fra kl 09:00 

Aktivitetsstasjoner:
Balanse og akrobatikk | Leker og øksekasting på blink | Spikking | Fisking | Padling | Balansekunst med stein | Ridning på hest

10:00
Familie-yoga med Gry Haakensveen

13:00
Vi lager peruansk mat med lokale ingredienser.

20:00 
Eventyrlig stund del1: Fortelling, bevegelse og musikk i lavvoen ved bålet.

Søndag 22.07.

Fra kl 09:00

Aktivitetsstasjoner:
Leker og øksekasting på blink | Spikking | Fisking | Padling | Balansekunst med stein | Ridning på hest

10:00 
Natursti til Hallehornet med premier til alle.

13:00
Eventyrlig stund del2.

Balansekunstner Eskil Rønningsbakken gir sin aller siste oppvisning på Hallehornet, før ballen neste år sendes videre til nye utøvere.

15:30
Servering av grillmat ved lavvoen.

17:00
Avreise

Veibeskrivelse

Campen vil bli arrangert i Romedalen, ca 19 km fra Ørsta.

Fra Oslo med bil

Kjør E16 og E39 via Hønefoss, Hemsedal og Lærdalsøyri. Totalt: 475 km (7 timer)

Fra Hamar/Lillehammer med bil

Kjør E6 og Bergomsvegen via Otta og Hellesylt. Totalt: 381 / 323 km (5,5 / 5 timer)

Fra Trondheim med bil

Kjør E39 via Molde og Ålesund. Totalt: 316 km (4,5 timer)

Fra Bergen med bil

Kjør E39 via Førde og Nordfjordeid. Totalt: 313 km (4,5 timer)

Fra Stavanger med bil

Kjør E39 via Bergen, Førde og Nordfjordeid. 
Totalt: 495 km (7 timer)

Fra Ørsta med bil

Kjør Riksveg 655 fra Ørsta ca 4,7 km i retning Høgebrua. I det du kommer fram til Høgebrua, ta av på Fylkesveg 55 til venstre/rett frem i ytterligere 7,4 km og deretter inn på Romedalsvegen (skogsbilveg og bomveg). Fortsett i ca 7 km til vegen slutter. Parker kjøretøyet ditt dersom du ankom med et. Vi anbefaler alle som kan å benytte sykkel eller felles transport til å gjøre det.

Fly til Ørsta-Volda 

Hovden Lufthavn med Widerøe SAS. Du kan også fly til Ålesund Vigra Lufthavn og leie en bil, bruke offentlig transportmiddel eller sykle.

Vi anbefaler alle som kan å benytte sykkel eller felles/offentlig transport til å gjøre det.

Våres sponsorer:

Romedalen Camp

Join Balance artist Eskil Rønningsbakken at the free camp in Romedalen 20th - 22nd of July 2018.

Eskil has collaborated with the Nature Festival in Ørsta for many years. Together they arrange a unique nature camp in Romedalen, where you can experience a range of exciting activities in one of Norway's most beautiful mountain forts. The camp is based on bringing tents and necessary equipment to spend the night in the countryside while we provide activities, tours, entertainment and tasty snack prepared in the wild. Children / adolescents under the age of 15 must be accompanied by adults.

NB: All participants must have their own tent, outdoor equipment and food. We are only serving smaller portions of taste samples for lunch on saturdays and sell grill food for the sunday lunch.

The camp is mainly for families and it's not required to sign up either.
Dogs are also welcome, but they have to be well educated, used to people and chaining or tethering is prohibited.


Contact us

Program

Friday 20.07.

From 4 pm

Check-in at the camp.

Saturday 21.07.

From 9 am

Activity stations at the camp:
 Balance and acrobatics | Games and axe throwing | Knife and woodwork | Fishing | Paddling | Balance art with stones | Horse riding

10 am
Family-yoga with Gry Haakensveen

1 pm
We prepare peruanian food with local ingredients.

8 pm

Adventurous experience part1  
Story telling, motion and music in the lavvo around the bonfire.

Sunday 22.07.

From 9 am

Activity stations at the camp:
Games and axe throwing | Knife and woodwork | Fishing | Paddling | Balance art with stones | Horse riding | Easy cooking

10 am
Walk to Hallehornet with prizes for everyone.

1 pm
Adventurous experience part2 

Balance artist Eskil Rønningsbakken giving a last performance at Hallehornet, before other performers overtake next year.

3:30 pm
Barbecue around the campfire.

5 pm
Departure

Directions

The camp will be hosted in Romedalen, about 19 km from Ørsta.

From Oslo by car

Drive the E16 and E39 via Hønefoss, Hemsedal and Lærdalsøyri. Total: 475 km (7 hours)

From Hamar/Lillehammer by car

Drive the E6 and Bergomsvegen via Otta and Hellesylt. Total: 381/323 km (5.5 / 5 hours)

From Trondheim by car

Drive the E39 via Molde and Ålesund. Total: 316 km (4.5 hours)

From Bergen by car

Drive the E39 via Førde and Nordfjordeid. Total: 313 km (4.5 hours)

From Stavanger by car

Drive E39 via Bergen, Førde and Nordfjordeid. Total: 495 km (7 hours)

From Ørsta by car

Drive Highway 655 from Ørsta about 4.7 km in the direction of Høgebrua. When you arrive at Høgebrua, turn left/straight forward to Fylkesveg 55(county road), continue for a further 7.4 km and then onto Romedalsvegen (rough road). Continue for about 7 km until the road ends. Park your vehicle if you arrived in one.

Fly to Ørsta-Volda 

Hovden Airport with Widerøe SAS. You can also fly to Ålesund Vigra Airport and rent a car, use public transport or bicycle.

We recommend to take the public transport system available to reach your destination.