Vi har blåst liv i en kunstsjanger som vi ønsker å gjøre langt mer akseptert enn hva den har vært til nå. Det som for noen er et hinder er for oss en mulighet.