Camp 2017 i Romedalen utenfor Ørsta
       
     
Sommerskole/camp
       
     
Camp 2017 i Romedalen utenfor Ørsta
       
     
Camp 2017 i Romedalen utenfor Ørsta

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION)
Bli med balansekunstner Eskil Rønningsbakken på gratis Camp i Romedalen 21.-23.juli 2017.

Eskil har samarbeidet med Naturfestivalen i Ørsta gjennom mange år. Sammen arrangerer de en unik naturcamp i Romedalen, 
der man kan oppleve en rekke spennende aktiviteter i en av Norges vakreste fjellheimer. Campen er basert på at man selv har med seg telt og nødvendig utstyr for å overnatte i naturen, mens vi sørger for aktiviteter, turer, underholdning og mange gode smakebiter tilberedt ute i naturen. Barn/unge under 15 år må være i følge med voksne. 

Fredag 21.07.
Innsjekk på Campen for alle som ønsker.

Lørdag 22.07.
08:00

Tur til Molladalen med klatring på Bladet.
350 kr per deltaker inkl sikring, hjelm og guide
Forhåndspåmelding til eskil @ eskilbalance.com
09:00 - 19:00 Aktivitetsstasjoner på campen
Balanse og akrobatikk
Leker og øksekasting på blink
Spikking
Fisking
Padling
Balansekunst med stein
Ridning på hest
13:00
Besøk av spennende kjøkkensjef og smakebiter til alle.
20:00
Historiefortelling, minikonsert og matservering i lavvoen/ved bålet.

Søndag 23.07.
09:00 - 17:00 Aktivitetsstasjoner på campen

Leker og øksekasting på blink
Spikking
Fisking
Padling
Balansekunst med stein
Ridning på hest
10:00
Natursti til Hallehornet med premier til alle.
13:00
Ekstrem performance med Eskil Rønningsbakken & Naomi Bratthammer på Hallehornet.
15:30
Servering av pølser ved lavvoen. 

Mer informasjon på www.naturfestivalen.no

VEGBESKRIVELSE
Campen vil bli arrangert i Romedalen, ca 19 km fra Ørsta.
•    finn offentlig transport i hele Norge.
Fra Oslo med bil

Kjør E16 og E39 via Hønefoss, Hemsedal og Lærdalsøyri.
Totalt: 475 km (7 timer)
Fra Hamar/Lillehammer med bil
Kjør E6 og Bergomsvegen via Otta og Hellesylt.
Totalt: 381 / 323 km (5,5 / 5 timer)
Fra Trondheim med bil
Kjør E39 via Molde og Ålesund
Totalt: 316 km (4,5 timer)
Fra Bergen med bil
Kjør E39 via Førde og Nordfjordeid
Totalt: 313 km (4,5 timer)
Fra Stavanger med bil
Kjør E39 via Bergen, Førde og Nordfjordeid
Totalt: 495 km (7 timer)

Fly til Ørsta-Volda Hovden Lufthavn med Widerøe SAS. Du kan også fly til Ålesund Vigra Lufthavn og leie en bil, bruke offentlig transportmiddel eller sykle.

Fra Ørsta
•    Kjør Riksveg 655 fra Ørsta ca 4,7 km i retning Høgebrua.
•    I det du kommer fram til Høgebrua, ta av på Fylkesveg 55 til venstre/rett frem i ytterligere 7,4 km og deretter inn på Romedalsvegen (skogsbilveg og bomveg).
•    Fortsett i ca 7 km til vegen slutter.
•    Parker kjøretøyet ditt dersom du ankom med et.

Vi anbefaler alle som kan å benytte sykkel eller felles transport til å gjøre det.


ENGLISH.ENGLISH.ENGLISH.ENGLISH.ENGLISH

Join Balance artist Eskil Rønningsbakken at the free camp in Romedalen 21st - 23rd of July 2017.
Eskil has collaborated with the Nature Festival in Ørsta for many years. Together they arrange a unique nature camp in Romedalen, where you can experience a range of exciting activities in one of Norway's most beautiful mountain forts. The camp is based on bringing tents and necessary equipment to spend the night in the countryside while we provide activities, tours, entertainment and tasty snack prepared in the wild. Children / adolescents under the age of 15 must be accompanied by adults.

Friday 21.07.
Check-in at the camp.

Saturday 22.07.
08:00 Trip to Molladalen with climbing at Bladet.
350 NOK per participant including equipment, helmet and guide (Age 15 years and above, all day long walk).
Pre-registration to eskil @ eskilbalance.com
09:00 - 19:00 Activity stations at the camp
Balance and acrobatics
Games and axe throwing
Knife and woodwork
Fishing
Paddling
Balance art with stones
Horse riding
13:00
Visit by local chef and tasty snack to everyone
20:00
Story telling, mini-concert and food around the campfire

Sunday 23.07.
09:00 - 17:00 Activity stations at the camp
Games and axe throwing
Knife and woodwork
Fishing
Paddling
Balance art with stones
Horse riding
Easy cooking
10:00
Walk to Hallehornet with prizes for everyone (also for kids).
13:00
Extreme performance by Eskil Rønningsbakken & Naomi Bratthammer at Hallehornet.
15:30
Hot dogs around the campfire.
More information at www.naturfestivalen.no

HOW TO GET TO THE CAMP
The camp will be hosted in Romedalen, about 19 km from Ørsta.
Find public transport throughout Norway.

From Oslo by car
Drive the E16 and E39 via Hønefoss, Hemsedal and Lærdalsøyri.
Total: 475 km (7 hours)
From Hamar / Lillehammer by car
Drive the E6 and Bergomsvegen via Otta and Hellesylt.
Total: 381/323 km (5.5 / 5 hours)
From Trondheim by car
Drive the E39 via Molde and Ålesund
Total: 316 km (4.5 hours)
From Bergen by car
Drive the E39 via Førde and Nordfjordeid
Total: 313 km (4.5 hours)
From Stavanger by car
Drive E39 via Bergen, Førde and Nordfjordeid
Total: 495 km (7 hours)

Fly to Ørsta-Volda Hovden Airport with Widerøe SAS. You can also fly to Ålesund Vigra Airport and rent a car, use public transport or bicycle.

From Ørsta
• Drive Highway 655 from Ørsta about 4.7 km in the direction of Høgebrua.
• When you arrive at Høgebrua, turn left/straight forward to Fylkesveg 55 (county road), continue for a further 7.4 km and then onto Romedalsvegen (rough road).
• Continue for about 7 km until the road ends.
• Park your vehicle if you arrived in one.

We recommend anyone who can use a bike or public transport to do so.

 

 

 

 

Sommerskole/camp
       
     
Sommerskole/camp

Vi holder både kurs ved forespørsel og egne faste sommerskoler.
Våre sommerskoler 2017:

26. - 29.JUNI (09:00 - 15:00) - LØTEN TURN
Info og påmelding: www.loten-turn.no

10. - 13.JULI (09:00 - 15:00) ASKIM ASKIMHALLEN
Info og påmelding: www.eskilbalance.com

21. - 23.JULI (GRATIS OVERNATTINGSCAMP MED HELE FAMILIEN) CAMP 2017 I ROMEDALEN UTENFOR ØRSTA
Info: www.naturfestivalen.no

31.JULI - 03.AUGUST (09:00 - 15:00) KARMØY KULTURSKOLE
Info og påmelding: www.karmoykulturskole.no

07. - 10.AUGUST (09:00 - 15:00) HAMAR TURN
Info og påmelding: www.hamarturn.no